Home

Op deze site staan alle familiefoto’s die ik tot dusver heb kunnen scannen.

Het gaat om foto’s van de familie Janssen (van Anneke Janssen 1916 – 2007) en van de familie Louwers (van Kees Louwers 1917 – 1993). Niet alleen foto’s van voorouders maar ook van kinderen, neven en nichten etc..

Ik ga ze nog ordenen en aanvullen met gegevens uit het stamboomonderzoek van Kees, Jan Willem en Kees Louwers.

Heb je aanvullingen? Graag! Neem dan  contact op.

Nanna Louwers